več o knjigi
brezplačno

Janko Kersnik

Povesti za ljudstvo

proza
Založba Genija
www.genija.com
info@genija.com
približno število strani: 75
ePub: 190 KB
pdf: 478 KB
Kindle: 533 KB
Opis

Vsebina:

Kako je stari Molek tatu iskal – Znojilčevega Marka božja pot – Za čast – Rejenčeva osveta

Prenesi knjigo